Podporujeme

Výtěžek z bazarů putuje na konto neziskové organizace Lata, která pomáhá ohroženým mladým lidem a jejich rodinám z Prahy a blízkého okolí.

Pilířem služeb, které Lata poskytuje, je projekt Ve dvou se to lépe táhne. Skrze vyškoleného dobrovolníka je mladým lidem ve věku 13 – 26 let poskytována především vrstevnická podpora, prostřednictvím které Lata pomáhá zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace a posiluje jejich samostatnost.

Lata poskytuje odbornou sociální práci a další navazující služby pro klienta i jeho rodinu. Klientům pomáhá se začleněním do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací.

Více informací najdete na stránkách Laty: www.lata.cz

Výtěžek z prvního bazaru byl určen neziskové organizaci Dobrotety (www.dobrotety.cz), která pomáhá rodinám s předčasně narozenými dětmi a podporuje vybavení neonatálních jednotek v nemocnicích.